Λασιθου
 

Τα Αρχεα Νομο Λασιθου εναι περιφερειακ υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους. Εναι αυτοτελς δημσια υπηρεσα του Υπουργεου Παιδεας που υπγεται απευθεας στον εκστοτε Υπουργ Παιδεας και Θρησκευμτων.

Βασικς σκοπς των ΓΑΚ - Αρχεων Ν. Λασιθου εναι η εποπτεα, δισωση, συγκντρωση, καταγραφ, ταξινμηση και ευρετηραση του αρχειακο υλικο που σχετζεται με τη δραστηριτητα του Κρτους, δημσιων ιδιωτικν οργανισμν, νομικν φυσικν προσπων του Νομο Λασιθου, καθς και η διθεση στο κοιν και η αξιοποηση του με ποικλους τρπους.

Τα γραφεα του Αρχεου εναι ανοικτ για το κοιν απ Δευτρα ως Παρασκευ απ 8:30 - 14:30.

Ταχυδρομικ διεθυνση: Αναπρων Πολμου 3, Νεπολη, Τ.Κ. 72400
Τηλφωνο & Fax: 28410 31510
E-mail: mail@gak.las.sch.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τους μηνιαους προπολογισμος λων των περιφερειακν υπηρεσιν απ τον Ιολιο του 2017 ως και σμερα, μπορετε να τους δετε πατντας εδ.


***

"Λγω λλειψης προσωπικο τα ΓΑΚ-Αρχεα Ν. Λασιθου θα παραμενουν κλειστ για το χρονικ διστημα απ 13-07-2017 ως 12-12-2018"


 

 

 

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Πιστοποιητικ του Συνδσμου Μικρασιατν Προσφγων Νομο Ηρακλεου προς το Εθνικ Ορφανοτροφεο Αρρνων Λασιθου, ως δικαιολογητικ για την νταξη ορφανο στο δρυμα
Χρονολογα: 21 Ιανουαρου 1927
Αρχεο: Εθνικο Ορφανοτροφεου Αρρνων Λασιθου (ΕΟΑΛ)
Τπος:Νεπολη Μεραμβλλου

Απρλιος 2017

Πατστε στην εικνα για μεγθυνση

Περιεχμενο: Συνταγς για καλιτσονια, παραδοσιακ Πασχαλιν γλυκ του Λασιθου, Συλλογ Μαρας Πιτυκκη
Χρονολογα:Δεκαετα ’60
Αρχεο: Ιδιωτικ Αρχεο Μανλη Πιτυκκη
Τπος: Νεπολη Μεραμβλλου


Μιος 2017 Απρλιος 2017 Μρτιος 2017 Φεβουριος 2017 Ιανουριος 2017 Δεκμβριος 2016 Νομβριος 2016 Οκτβριος 2016 Σεπτμβριος 2016 Αγουστος 2016 Ιολιος 2016 Ιονιος 2016 Μιος 2016 Απρλιος 2016 Μρτιος 2016 Φεβρουριος 2016, Ιανουριος 2016

Μρτιος 2015, Απρλιος 2015, Μιος 2015, Ιονιος 2015


Στο πλασιο διερυνσης των υπηρεσιν τους προς το κοιν, τα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Ν. Λασιθου εγκαινιζουν το "Τεκμριο του μνα".

Το «τεκμριο του μνα» εναι να μεμονωμνο τεκμριο (γγραφο, φωτογραφα, χρτης βντεο λλο) που τα Γ.Α.Κ. Λασιθου αναρτον για να μνα στον ισττοπ τους. Μπορε  να προρχεται τσο απ τις παλις συλλογς των Γ.Α.Κ. Λασιθου, σο  και απ τα  μλις εισαχθντα στην υπηρεσα αρχεα και μπορε να σχετζεται με να ργο, μια γιορτ, να γεγονς, μια ιδα...

Σκοπς του «τεκμηρου του μνα» εναι να λειτουργσει ως μα ακμη ενσχυση της μνμης, γνωριμας με την ιστορα και, ταυτχρονα, να προβλει τα αρχεα και τις συλλογς των Γ.Α.Κ. Λασιθου.

 

-
  
To
μμ

ô (80% - 20% )